Nieuws

05.09.19

Smakkelaarspark 2.0: het ontwerp is vernieuwd!

Het ontwerp van het Smakkelaarspark is vernieuwd! Na het winnen van de tender in september 2018 is het ontwerpteam direct aan de slag gegaan met het Voorlopig Ontwerp. Daarin zijn onder andere diverse aandachtspunten meegenomen die door de gemeente en het Stadstenderteam (een team van betrokken bewoners uit Utrecht) zijn meegegeven voor deze complexe locatie. Deze aandachtspunten zijn uitgewerkt in Smakkelaarspark 2.0. Hieronder kun je het vernieuwde ontwerp van het Smakkelaarspark zien!

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • het nieuwe ontwerp oogt rustiger
  • er is meer ruimte voor groen
  • de hoeveelheid hoeken en loze ruimten zijn geminimaliseerd, waardoor het park overzichtelijker is
  • het brugontwerp is aangepast, waardoor de Leidse Rijn beter te zien is vanaf de Vredenburgknoop.

Dit is nog niet het definitieve ontwerp. Het plan voor deze complexe locatie wordt de komende maanden verder uitgewerkt in goed overleg met de gemeente, omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen vanuit de stad. Wij houden je hierover op de hoogte!

1/1 Impressie Smakkelaarspark